DRAG

pravidla pro diskuzi

Prostor diskuze na webu princova.com byl vytvořen jako bezpečné prostředí pro diskutující, kteří si přejí podělit se o své zážitky nebo sdílet myšlenky a názory týkající se tématu, případně navázat komunikaci s jinými diskutujícími. 

Aby takové prostředí bylo bezpečné, nebudou akceptovány nevhodné komentáře, tzn. komentáře urážlivého, nenávistného, ponižujícího, zesměšňujícího, zcela mimo téma (např. politického) a jinak toxického charakteru vůči jinému diskutujícímu, vůči autorce nebo vůči jiné nepřítomné osobě nebo skupině osob.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyhodnotit každý komentář podle svého nejlepšího uvážení a v časové lhůtě podle svých možností a komentář, který provozovatel vyhodnotí jako závadný, respektive jako splňující výše uvedené náležitosti nevhodného komentáře, neschválit. Neschválený komentář nebude uveden v prostoru diskuze. O neschválení komentáře ani o důvodech neschválení komentáře provozovatel není povinen diskutujícího informovat. Pokud se diskutující opakovaně pokusí přidat nevhodný komentář, vyhrazuje si provozovatel právo takového diskutujícího zablokovat.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel pro diskutující nebo na úpravu či zrušení prostoru pro diskutující, a to kdykoli bez udání důvodu.

Vstupem do diskuze diskutující potvrzuje, že souhlasí s těmito pravidly a bude se jimi řídit.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás v diskuzi.

Veronika Princová
Intro_image_bg
Kliknutím na „POTVRDIT“ souhlasíte se ukládáním cookies na vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na stránce, analýzy využití stránky a podpory našich marketingových aktivit.